Plan podjele društva ISTRAŽIVAČ d.o.o.

ISTRAŽIVAČ d.o.o.
25. kolovoza 2023. godine

Sukladno članku 550 g. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima ISTRAŽIVAČ d.o.o. objavljuje kako je dana 25. kolovoza 2023. godine Trgovačkom sudu u Osijeku dostavio plan podjele društva, te se isti bez naknade može preuzeti ovdje.